تکنولوژی DIRC ) Domain & IP Reputation Check )
اغلب افراد و سازمانها از ایمیل برای مکاتبات خود استفاده می کنند. بنابراین بیشتر مردم از پر شدن صندوق ورودی ایمیلهای خود از ایمیلهای ناخواسته و یا اسپمها شاکی هستند.
اسپمها اغلب حاوی لینکهایی به سایتهای مخرب هستند ، مانند سایتهای رباینده اطلاعات حیاتی ، سایتهای حاوی ویروس و نرم افزارهای مخرب دیگر.
پس این برای کاربران ضروری است که بتوانند تشخیص دهند ایمیلی که دریافت کرده اند معتبر و از یک منبع قابل اعتماد است یا خیر.
اعتبار یک فرستنده ایمیل بستگی به معیارهایی دارد مانند تعداد آدرسهای نامعتبری که فرستنده ایمیل به آنها ایمیل فرستاده است ، یا تعداد شکایاتی که از فرستنده اسپم انجام شده است و یا IP آدرسهای فرستنده ایمیل.
این مفهوم اعتبار سنجی مبتنی بر IP فرستنده نام دارد و از آن برای تعیین اعتبار از یک IP  آدرس بر اساس آنچه در گذشته فرستاده شده است استفاده می شود.
این رویکرد به سهم خود معایب و مضراتی هم دارد. اگر یک سازمان از خدمات بازاریابی برای بازاریابی محصولات خود استفاده کند امکان دارد IP آدرسهای خود را با سازمانهای دیگری که از همان خدمات استفاده می کنند، به اشتراک بگذارد. بنابراین اگر یکی از سازمانها درگیر اسپمها و فایلهای مخرب باشد ، همه سازمانهای مربوطه دیگر نیز دارای همان اعتبار IP خواهند بود و با آنها یکسان برخورد میشود. علاوه بر این اگر یکی از سازمانها IP خود را تغییر دهد اعتبار IP آن سازمان به IP جدید آن بستگی خواهد داشت.
اما، در صورتی که سازمان از یک نام دامنه واقعی (Domain Name) به جای یک IP آدرس استفاده کند اعتبار آن مستقل از خود کامپیوتر یا جا و مکان آن خواهد بود . این مفهوم تعیین اعتبار فرستنده مبتنی بر دامنه (Domain) نامیده میشود.
اما بیشتر سازمانها از هر دو قابلیت اعتبارسنجی بر مبنای IP و بر مبنای دامنه (Domain) استفاده می کنند. بنابراین ، ای اسکن از تکنولوژی DIRC برای بلاک کردن اسپمها استفاده می کند.
توضیحات
DIRC چگونه کار میکند؟
تکنولوژی DIRC  ای اسکن اعتبار دامنه های وب را با ردیابی فعالیت های مشکوکی که  در داخل آن صفحات وب اتفاق می افتد تشخیص میدهد. ISP ها معمولا از استانداردهای تشخیص هویت مانند DKIM ،SPF ، Sender ID و Domain Keys  پیروی میکنند . DIRC همچنین مجموعه ای از IP  آدرسها را با مقایسه آنها با لیستی از IP آدرسهای شناخته شده از فرستنده های ایمیل و با استفاده ازتکنولوژی DIRC  ای اسکن اعتبار دامنه های وب را با ردیابی فعالیت های مشکوکی که  در داخل آن صفحات وب اتفاق می افتد تشخیص میدهد. ISP ها معمولا از استانداردهای تشخیص هویت مانند DKIM ،SPF ، Sender ID و Domain Keys  پیروی میکنند . DIRC همچنین مجموعه ای از IP  آدرسها را با مقایسه آنها با لیستی از IP آدرسهای شناخته شده از فرستنده های ایمیل و با استفاده از یک سرویس پویا که اعتبار فرستنده ایمیل را در همان لحظه ارزیابی می کند ، تشخیص می دهد. اگر ایمیل دریافتی با هر یک از معیارها مطابقت نداشته باشد توسط DIRC به آن برچسب اسپم خورده و اقدام مناسب در خصوص آن صورت میگیرد.
مزایای DIRC
برخی از مزایای خاص تکنولوژی DIRC  در زیر بیان شده است :
1. DIRC اعتبار سازمان را از وابسته بودن به فقط IP آدرس یک کامپیوتر یا فقط Domain رها می سازد.
2. DIRC مانع از رسیدن هرزنامه به صندوق دریافت ایمیلهای کاربر میشود .