ویژگی های ای اسکن برای سرور لینوکس

مانیتورینگ و محافظت از سیستم شما در زمان واقعی

پیکر بندی و مدیریت از طریق رابط وب

قابلیت اسکن فایل ها و بستن و تغییر آنها در زمان واقعی

قرنطینه کردن فایل های آلوده

اسکن فایل ها به وسیله پسوند مشخص

اسکن فایل های یک مجموعه مشخص شده در زمان واقعی

محروم کردن فایل های یک مجموعه خاص از اسکن شدن

سازماندهی اسکن در جهت اتوماسیون و برنامه ریزی مشخص