حفاظت از فایل ها وپوشه ها:
بعضا اتفاق افتاده است که شما روی یک فایل یا فولدر خود حساسیت بیشتری داریدو میخواهید امنیت بیشتری را برای آنها در برابر ویروس ها ایجاد کنید.ای اسکن با قرار دادن آیتم حفاظت از فایل ها و پوشه ها در محصول امنیتی خود انجام این کار را برای شما امکان پذیر کرده است.ای اسکن با استفاده از فناوری پیشرفته حفاظت از خود مانع از نفوذ ویروس ها به فایل ها و پوشه های شما میشود و امنیتی جامع را برای  شما فراهم میکند.