دیواره آتش:

 
دیواره آتش پیشرفته ای اسکن کلیه فعالیت های  خروجی و  ورودی  شبکه را روی سیستم  شما به  نمایش میگذارد و شما میتوانید از  سیستم خود در برابر هر نوع حمله مبتنی بر شبکه و اینترنت محافظت کنید به علاوه شما  میتوانید بوسیله دیواره آتش ای اسکن به دلخواه  خود  از این آیتم برای  فیلتر  کردن  ترافیک شبکه استفاده کنید.


Firewall – دیواره آتش
 
فایروال بر تمامی فعالیت های ورودی و خروجی شبکه بر روی سیستم شما نظارت می کند و همچنین از سیستم شما در برابر حملات داخل شبکه محافظت می کند.
فایروال یکی از ویژگی های جامع و کامل در سیستم ها و به خصوص در شبکه می باشد که برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به یک کامپیوتر و یا شبکه ای که به اینترنت متصل است طراحی شده است. فایروال بین دو یا چند شبکه، با اجرای سیاست های کنترل دسترسی به صورت پیش فرض یا تعریف شده توسط کاربر، مرز ایجاد می کند.کاربر می تواند دستورالعمل هایی را برای کنترل ترافیک ورودی از طریق شبکه به داخل سیستم اعمال کند، به خوبی کنترلی که می تواند بر روی ترافیک خروجی سیستم خود داشته باشد. این دستورالعمل ها که توسط کاربر تعریف، ایجاد و یا انتخاب می شوند برای بازگذاشتن و یا بستن هر ترافیک ورودی یا خروجی به کار میروند. فایروال دستورالعمل ها را چک و بسته های داده را آنالیز کرده و فیلتر می کند. اگر این داده ها تمام شرایط حیاتی قید شده در دستورالعمل را احراز کنند مجوز عبور پیدا کرده و در غیر این صورت حذف می شوند.
از نظر نرم افزارها ، تعدادی دستورالعمل های از پیش تعیین شده وجود دارد که با انتخاب آنها، به فایروال افزوده شده  و نیازهای امنیتی را در خصوص نرم افزارها براورده می سازند. کاربران می توانند دستورالعمل های دلخواه خود را تعریف کنند و هر گاه احساس نیازی به آن دستورالعمل ها نبود آنها را حذف کنند.
فایروال ها با ایجاد و اعمال سیاست های خاص ( از پیش تعریف شده و یا تعریف شده توسط کاربر ) جلوی این گونه آسیبها و حملات را می گیرند.
طریقه عملکرد فایروال ها به طور کلی یکسان است ولی نوع قرار گرفتن فایروال در آنتی ویروس های ای اسکن متفاوت است. تمامی آنتی ویروس ها از یک ماژول فایروال جداگانه استفاده می کنند و برای عملکرد بهتر خود مجبور به بستن و خاموش کردن فایروال ویندوز می باشند. در این حالت به علت به کارگیری یک سرویس جداگانه در ویندوز و همچنین استفاده بیشتر آنتی ویروس ها از منابع سیستم، از سرعت عملکرد ویندوز کاسته شده و در برخی مواقع تداخل و عدم همخوانی در عملکرد فایروال و نرم افزارها به وجود می آید.
ای اسکن برای برطرف کردن این مشکلات از یک راه حل جالب و ابتکاری استفاده کرده است به این صورت که به جای استفاده از یک فایروال جداگانه از همان فایروال ویندوز جهت جلوگیری از حملات استفاده می کند. ای اسکن با ایجاد برخی تغییرات در فایروال ویندوز و افزودن قابلیت های لازم به آن و همچنین اضافه کردن سیاست های جدید بر روی فایروال ویندوز آن را به یک فایروال قوی، به روز و با قابلیت به روز رسانی از طریق آپدیت های ویندوز تبدیل می کند. ضمن اینکه با عدم نصب یک سرویس مازاد بر روی ویندوز جلوی کند شدن آن را می گیرد و پس از نصب ای اسکن بر روی سیستم با هرگونه تغییر بر روی فایروال آنتی ویروس، این تغییرات بر روی فایروال ویندوز نیز اعمال خواهد شد ضمن اینکه به علت استفاده از فایروال ویندوز، همخوانی آن با برنامه های نصب شده بر روی سیستم عامل بالاتر و بهتر خواهد بود.