حالت ویژه بازی:

آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده است که در حین انجام یک بازی مهیج به خاطر یک پیغام به روز رسانی نرم افزار بازیتان متوقف شده باشد؟

ای اسکن دارای ویژگی پیشرفته تشخیص بازی میباشد.آنتی ویروس به طور خودکار شروع بازی را تشخیص میدهد و در حالت تمام صفحه از اعلان هشدارها و پیغام ها هنگام بازی جلوگیری میکند .بنابراین شما از تجربه یک بازی بی وقفه لذت میبرید.